Ιατρική στην Αγγλία με προϋποθέσεις εισαγωγής, που είναι πολυσύνθετες, πολυδαίδαλες και πολυδιάστατες.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, τον περιορισμένο αριθμό θέσεων και ειδικών κατατάξεων για Ιατρικές Σπουδές στην Αγγλία , δεν είναι επαρκή τα UKCAT tests, το Απολυτήριο με επίδοση «άριστα», ούτε το IB με high score ή κάποια υψηλά όρια επίδοσης γλώσσας ή Premedical Course ή συνέντευξη.

Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν όρια και προϋποθέσεις.

Επιλέγονται οι άριστοι των αρίστων με τα κριτήρια (διαφορετικά) που ορίζει κάθε Ιατρική Σχολή.

v2pg-1-doctors-scandal-1-gettyΕάν είστε υποψήφιος με υψηλές διακρίσεις και είστε αποφασισμένος για προετοιμασία εξειδικευμένη και εξατομικευμένη επικοινωνήστε μαζί μας, να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη ημέρα, έγκαιρα. (καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται αν ξεκινήσει κάποιος το σχεδιασμό από Α’ Λυκείου)

Ενδεικτικά επισυνάπτουμε διάγραμμα με τις ιδιαιτερότητες του 5ετούς Bachelor of Medicine.

MBBS_years_1-5

Για περισσότερες ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ λύσεις σπουδών Ιατρικής στην ΕΥΡΩΠΗ πατήστε ΕΔΩ.