Σπουδές στην Αγγλία με υπηρεσίες ποιότητας που παρέχουμε στους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους.

Σπουδές στην Αγγλία με υπηρεσίες ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε φοιτητή μας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Παρουσίαση- ανάλυση του Βρετανικού Εκπαιδευτικού και Ακαδημαϊκού Συστήματος.

-Τεκμηρίωση- πληροφόρηση για τις δομές των ειδικοτήτων, το αντίστοιχο profile σπουδών, τα ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα του τμήματος, τη σύνδεση και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας.

-Καθοδήγηση- υποστήριξη στην επιλογή του κατάλληλου Πανεπιστημίου και τμήματος, σύμφωνα με τις επιδιώξεις του φοιτητή, τις δυνατότητές του, τα οικονομικά της οικογένειας.

-Εξασφάλιση εισαγωγής, συμπλήρωση του συνόλου των αιτήσεων σε όλες τις μεθοδολογίες εισαγωγής (UCAS, UCAS Extra, Clearing, Direct Entry). ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

-Εξασφάλιση Φοιτητικού Δανείου (Student Loan), αναλαμβάνοντας το σύνολο των διαδικασιών, αιτήσεων και φακέλων (Student Finance Forms) μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση.

-Ενημέρωση- καθοδήγηση για τη νέα Ακαδημαϊκή και κοινωνική πραγματικότητα της Βρετανίας, με πρακτικές οδηγίες και συμβουλές (κανονισμοί, συστήματα εξετάσεων και αξιολογήσεων, βαθμολογίες, φοιτητική καθημερινότητα, κοινωνικές απαιτήσεις-ιδιαιτερότητες κ.λπ.).

-Εξασφάλιση στέγης σε φοιτητική εστία ή σε ατομικό διαμέρισμα.

-Συνοδεία στη Βρετανία για την ολοκλήρωση της εγγραφής, την εγκατάσταση, τη φοιτητική και κοινωνική προσαρμογή.

ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Παρέχω αξιόπιστες υπηρεσίες, σημαίνει γνωρίζω τα «πράγματα», γνωρίζω και κατανοώ τις ανάγκες του φοιτητή και της οικογένειας.

ΕΤΣΙ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ την εισαγωγή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την ομαλή ένταξη και προσαρμογή στη νέα φοιτητική και κοινωνική ζωή.

Σε ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ για να ανταποκριθείς στις νέες απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.