Σπουδές στην Αγγλία με αιτήσεις που αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου εξασφαλίζοντας θέση σε Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία).

Σπουδές στην Αγγλία με αιτήσεις για όλους τους απόφοιτους  Λυκείου (Γενικού και Τεχνικού ), για τους οποίους μπορούμε να βεβαιώσουμε με κατηγορηματικό τρόπο την ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΗΣ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η εξασφάλιση εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας μπορεί να επιτευχθεί με τις κατωτέρω λύσεις:

  1. Αίτηση μέσω UCAS (University Colleges Admission Services).

Ο  UCAS (κρατικός Βρετανικός Οργανισμός) διαχειρίζεται τις αιτήσεις για θέση σπουδών (Undergraduate Courses) στα Αγγλικά Πανεπιστήμια

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία (Dead Line) την 15η Ιανουαρίου*  του έτους που επιθυμεί να εισαχθεί ο υποψήφιος.

  1. Αίτηση UCAS EXTRA

Η 1η εναλλακτική επιλογή υποβολής αίτησης (ανεξάρτητα  προηγούμενων αποτελεσμάτων, από το τέλος του Φεβρουαρίου έως τέλος Ιουνίου).

  1. Αίτηση UCAS Clearing

Η 2η εναλλακτική επιλογή υποβολής αίτησης μετά τις 30 Ιουνίου μέχρι Ιούλιο-Αύγουστο.

  1. Αίτηση ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ σε ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμια

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από τον Ιούλιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

*Τα Πανεπιστήμια Oxford και Cambridge έχουν καταληκτική ημερομηνία την 15η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους από το επιθυμητό έτος εισαγωγής.

Αντίστοιχα οι ειδικότητες υψηλής ζήτησης (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική) έχουν καταληκτική ημερομηνία την 15η Οκτωβρίου (του προηγούμενου έτους από την έναρξη των σπουδών).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ